Trójgarb (Dłużyna, Wołowiec, Kozioł), Borowa

Trójgarb (Dłużyna, Wołowiec, Kozioł), Borowa