Dzikowiec, Stachoń, Lesista Wielka

Dzikowiec, Stachoń, Lesista Wielka